"Qualsevol cosa que digui Rajoy podrà ser utilitzada en contra seva."

0
0

Compartir